Hat Yazı Alanlar

Antikanın önemi ve eski hat yazıları Antika uzmanlar tarafından muayyen değerleri tespit edebilen, fakat çok eski tarihli koşullu olmak üzere değerinde alınıp satılan eşyalardır. Antikanın önemi daha çok insanlık kültürünün tarih boyunca yarattığı birikimle alakalıdır. Öyle ki, günümüzün bazı modern eşyaları birkaç asır sonrasında antika mahiyetine inmiş olacaktır. Elbette bu kapsamı daraltmak gerekir. Zira her eski eşya alınıp satılmaz.

Antika olan eşyalar resim, taş plaklar, hat yazılar, porselen, halı ve kilim gibi kategorileri temsil eder. Hat yazısı ise koleksiyoncuların oldukça ilgi gösterdiği eser niteliğindeki çalışmalardır. Dolayısıyla Hat Yazı Alanlar açısından bu ilgi her devirde devam ettirilmeye çalışılmıştır. Osmanlı orijinli birçok eski el yazması hat eseri artık günümüzde antika niteliğinde olup yüksek değerlerde alınıp satılmaktadır. Eserin değeri ise bilir uzmanlarca anlaşılabilmektedir.

Hüsn-i Hat (Güzel Yazı) ise kufi, tevki, reyhani, ta’lik, divani, sülüs, nesih, muhakkak ve rik’a gibi çeşitlere ayrılır. Her birinin kendine özgü yazış stil ve değerleri söz konusudur. Örneğin nesihte harflerin oval görünümü dikkate değer güzelliktedir. Rik’a ise seri yazı tipidir. Bu gibi yazı tipleriyle cami duvarı yazıları, hilye-i şerifler, murakkalar, birçok kitabeler, fermanlar, resmi yazışmalar ortaya çıkarılmıştır.